Facebook

Som en del av vårt engasjement for miljøet er vi på konstant utkikk etter metoder for å redusere våre klimagassutslipp. Vi gjør veldig mye allerede – antageligvis mye mer enn du tror – men vi vet at det er rom for forbedring.I Europa settes det inn store ressurser for at McDonald’s skal kunne bidra til å få ned klimagassutslippene og få til en mer miljøvennlig drift. Med økt fokus på miljø bidrar vi til å redusere klimagassutslippene, og ivareta naturressursene.  Dette er noe folk flest er opptatt av!

Det kreves et høyt strøm- og vannforbruk for å drive en McDonald’s restaurant og forbruket av emballasje er også høyt. Vi har fokus på å gjøre det som kan gjøres for å ivareta miljøet på best mulig måte, og vi forventer samtidig at gjestene våre bidrar i kampen mot f.eks forsøpling.  

McDonald’s Norge AS – Miljøstrategi    •    Overholde, og der det er mulig, ligge foran alle lovbestemte miljøkrav og forskrifter
    •    Kontinuerlig drive forebyggende arbeid mht. å minimere miljøbelastningen av selskapets aktiviteter
    •    Redusere bruk av ikke fornybare materialer, kjemikalier, vann og energi
    •    Gjennomføre tiltak for å minimalisere avfallsmengde og transport i forbindelse med selskapets drift
    •    Redusere strømforbruket gjennom økt fokus på effektiv anvendelse av utstyr og teknologi
    •    Miljø- og ressurshensyn skal veie tungt i alle beslutninger som fattes
    •    Miljøprioriteringen skal gi McDonald’s en økt kundemasse og vi skal være en foregangsbedrift innen miljøsatsing.

 

Ansvar

McDonald's Norge AS skal være en aktør som bidrar positivt i samfunnet. Som en stor, norsk virksomhet, tar vi vårt ansvar på alvor for hvordan vi påvirker samfunnet rundt oss. Både som arbeidsgiver, og gjennom våre produkter, tjenester og drift.

Arbeidsgiver
Vårt ansvar som arbeidsgiver, og de mulighetene vi tilbyr våre medarbeidere, må vi bruke mye plass på. Derfor kan du lese om dette her.

Produktene
Over 80 prosent av råvarene våre er norske. Vi benytter naturlige råvarer som norsk storfekjøtt, kyllingfileter, fisk, poteter, brød, salater og melk. En betydelig andel av råvarene stammer fra landbruket, som tilfredsstiller alle norske og internasjonale kvalitetskrav. Næringsmidler som er godkjent av norske myndigheter har garantert høy kvalitet, og er fremstilt på en bærekraftig måte. I Norge har vi et samarbeid med KSL, og sterkt fokus på bærekraftig forsyning.

Vi samarbeider med Rainforest Alliance om kaffen vi serverer. Det betyr at den garantert er fremstilt på en etisk forsvarlig måte. Det grunnleggende for Rainforest Alliance er å bevare jordens miljø, både dyr- og planteliv, for fremtiden.

Logistikk
Det er mulig å være miljøvennlig, selv om man benytter lastebil. Vi tester alternative drivstofformer, som blant annet biodiesel. Alle restauranter leverer inn brukt fett som faktisk går til produksjon av biodiesel.

Vi benytter et sentralt lagersystem for å redusere kjøring. Ved å planlegge, forsøker vi også å utnytte returtransporten på en best mulig måte. Det er ikke gunstig at lastebilene kjører tomme tilbake fra restaurantene. Derfor benyttes de til returtransport av returemballasje og annet som skal fjernes fra restaurantene. På den måten reduserer vi drivstofforbruket og antallet lastebiler på veiene. All transport her til lands gjennomføres av selskapet Havi.

Restaurantene
Energien vi bruker, utgjør mer enn halvparten av vår miljøpåvirkning. Hos oss dreier dette seg hovedsaklig om strøm til kjøkkendriften. I flere år har vi konsentrert oss spesielt om å redusere strømforbruket.

Vi benytter varme fra kjøkkenet til oppvarming av mange av våre restauranter gjennom varmevekslere. De nyeste restaurantene våre har også topp moderne ventilasjonssystemer, med energibesparende varmevekslere.

Vi bruker vann til rengjøring i restaurantene våre. Hygiene og renslighet er svært viktig i forbindelse med alt vi gjør. Miljøbelastningen fra vaskemidlene reduserer vi maksimalt, ved å benytte vaskemaskiner som er vannbesparende, og vaskemidler som gjør jobben i svært små doser. Vi evaluerer også fortløpende nye systemer som skal spare vann i vaskeprosessene, og velger nye systemer etter hvert som utviklingen går videre.

Alle våre restauranter har såkalte fettutskillere, som filtrerer olje- og fettholdig avløpsvann. Dette for at avløpsvannet vårt skal belaste de offentlige renseanleggene og rørsystemene minst mulig.

Emballasje
Takket være emballasjen, kan gjestene nyte måltidene våre med perfekt temperatur og kvalitet. Emballasjen skal likevel belaste miljøet så lite som mulig. Derfor består den i gjennomsnitt av 80 prosent gjenbrukt materiale. Papir og kartong har en gjenvinningsgrad på 56 prosent. De siste 20 prosentene består av kunstmateriale, og kan skape energi i blant annet fjernvarmeanlegg.

Mesteparten av vår emballasje fraktes "flatpakket" eller sammenstablet ut til restaurantene. Dette gjelder særlig pappemballasje og drikkeemballasje, men også annen emballasje vi benytter. På denne måten utnyttes lastebilen optimalt. For leveranser av brød, kylling og sirup fra Coca-Cola benytter vi plastkasser fra leverandør til restaurant.

Siden juli 2006 har emballasjen vår også fått en ny og viktig funksjon, nemlig å fortelle om næringsinnhold. Vi har innført et system der hvert enkelt produkt tydelig merkes med innhold for energi (i kilokalorier og kilojoule), proteiner, fett og karbohydrater. Dette er for at hver enkel av våre gjester lettere kan velge produkter som passer deres livsstil.

Avfall og gjenvinning
Vi benytter oss av systemer for kildesortering og gjenvinning. Den brukte frityroljen brukes som råstoff for nye produkter som biodiesel. Papp, kartong, forpakningsfolie, organisk avfall (matavfall), aviser og flasker går til gjenvinning. Resterende avfall kommer stort sett fra gjestedelen i restaurantene. Dette avfallet går til både regionale forbrenningsanlegg/fjernvarmeanlegg og utnyttes dermed til bl.a.energiproduksjon.

Vi har en egen avtale med et eksternt selskap (Ragn-Sells) for avfallshåndtering. En mulig fremtidig løsning er at vi etablerer et forbrenningsanlegg ved hver restaurant, som skal sørge for tilbakeføring av energi til restauranten. Vi mottar løpende rapporter på hvor stor sorteringsgrad vi har, og legger tiltaksplaner ut fra dette.

Forsøpling
Forsøpling er noe vi tar på alvor. Derfor deltar vi i ryddeaksjoner som Rusken-aksjonen i Oslo. Vi engasjerer oss aktivt for mindre avfall. Daglig går våre ansatte på restaurantene ut på rydderunde i nærmiljøet rundt restaurantene våre. I mer enn 20 år har dette vært et viktig sjekkpunkt - vi ønsker ikke at det skal flyte med søppel i nærområdet vårt. Du vil finne mange søppelkasser, både inne i og utenfor restaurantene våre.

I 2007 deltok vi som eksempel på den store Hold Norge Rent-kampanjen, der nye søppelposer med holdere i folks biler var et viktig tiltak. I år har vi deltatt i Operasjon Duppeditt i samarbeid med Avfall Norge. Kampanjen handler om at alle forhandlere av småelektronikk (EE-produkter), er forpliktet til å ta produktene i retur når kunden skal kaste dem. Dette er for at ikke EE-produktene skal kastes sammen med vanlig avfall. I tillegg gjennomføres lokale initiativ.