Facebook

Kommunikasjon og samfunnskontakt

McDonald's Norge AS vil være en tilgjengelig og åpen virksomhet for norske medier.
Vi vil bestrebe oss på å svare på alle relevante spørsmål om McDonald's i Norge.

Journalister kan henvende seg til våre pressekontakter via telefon eller e-post.

Pressetelefon: 913 00 633

 

Pressekontakt:

Erik Lødding
Head of Communications & Public Affairs
Mobil (+47) 930 07 689
E-post: erik.lodding@no.mcd.com

Kathrine Moe
Brand Communication Manager
Mobil: (+47) 408 74 120
E-post: Kathrine.moe@no.mcd.com