Facebook

McDonald’s lærlingordning

Det er sikkert mange som ikke har tenkt på at man kan søke om lærlingplass i flere av våre McDonald’s restauranter. Mange av våre restauranter er allerede godkjente lærlingsbedrifter.

Hvorfor bli lærling i McDonald’s?

 • Du får lønn under utdannelsen
 • Du jobber blant mange unge mennesker og unge ledere som har høy fokus på service og gjestfrihet
 • Opplæringsplanen dekker de fleste fagområder og inkluderer kurs på hovedkontoret
 • Utdanningsetaten tilbyr nødvendig veiledning og støtte gjennom hele læretiden
 • Du kan ansettes etter endt læretid og noen velger å gjøre videre karriere i McDonald’s

McDonald’s (lærebedriften) forplikter seg til:

 • Utarbeide en intern plan for opplæringen med utgangspunkt i læreplanen for faget til lærlingen. Planen beskriver konkret hvilke arbeidsoppgaver lærlingen skal utføre i løpet av læretiden, og når disse skal utføres. Kontakt HR avdelingen for å få tilsendt et eksempel på læreplan.
 • Ha et godt arbeids- og læringsmiljø som gir lærlingen personlig støtte, instruksjon og veiledning i faget
 • Ha et system for planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen
 • Gjennomføre vurderingssamtaler med lærlingen minst hvert halvår
 • Utbetale lønn som avtalt i lærekontrakten
 • Melde lærlingen opp til fag- eller svenneprøve ved læretidens slutt. Lærebedriften er ansvarlig for gjennomføring av prøven.

Er restauranten du ønsker å jobbe i en lærlingbedrift?  
Se oversikt over hittil godkjente restauranter. Hvis restauranten du ønsker å være lærling hos ikke står på listen kan du likevel ta kontakt med Human Resources, 23 10 70 00 slik at vi kan følge opp forespørselen. Når bedriften er godkjent, får den en skriftlig bekreftelse og et godkjenningsbevis fra Yrkesopplæringsnemnda. CV og forespørsel om lærlingplass sendes til: rekruttering@no.mcd.com

Dersom du vil lese mer om ordningen kan du gå inn på følgende lenke:

http://www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no/fagopplaring/larebedrift/

 

Samarbeidsavtale ASVL

Hva slags samarbeid?

ASVL, arbeidsgiverforeningen for vekstbedriftene og McDonald’s Norge AS, har inngått en avtale om å tilby personer med redusert arbeidsevne mulighet for arbeidspraksis og eventuell jobb innen McDonald’s sine restauranter i Norge. McDonald’s vil inkludere personer med redusert arbeidsevne blant sine medarbeidere, og legge til rette for et godt samarbeid med ASVL bedriften og personen som er i yrkespraksis.

Hvordan du går frem:

 1. Gå inn på http://www.mcdonalds.no/no/restaurantguide.html for å finne adresseliste over alle McDonald’s restaurantene i Norge.
 2. Send forespørsel om hospitering hos McDonald’s gjennom www.mcdonalds.no/ karriere / ASVL.
 3. Restaurantsjefen vil ta kontakt med ASVL veilederen (som står oppgitt i forespørselen) og avtaler et møte, med kontaktpersonen og praksiseleven.
 4. Hospiteringsavtalen signeres.