Facebook

Vi i McDonald´s er stolte over å kunne kalle oss nettopp dette: Norges beste arbeidsplass for ungdom på vei opp og frem. Faktisk ble vi senest i 2011 kåret til den syvende beste arbeidsplassen av alle store bedrifter i Norge. Dette skjedde gjennom undersøkelsen Great Place to Work, som gjennomføres blant 12.000 ansatte i over 130 bedrifter. Fornøyde og tilfredse medarbeidere er forutsetningen for å gjøre det bra i undersøkelsen.

En av Norges største arbeidsplasser for ungdom
Grunnen til at vi kan kalle oss en typisk ungdomsbedrift, er at McDonald's er en av Norges største arbeidsplasser for ungdom. De fleste av våre over 2000 ansatte er mellom 16 og 25 år gamle, og arbeider deltid ved siden av skole eller studier. For mange av dem, er McDonald's deres første arbeidsplass. Det betyr at vi har et spesielt stort ansvar som arbeidsgiver, og det tar vi på alvor.

Intern utdannelse - kurs og lederutvikling
Vi er spesielt stolte over vårt omfattende opplærings- og lederutviklingsprogram. Med så mange karrieremuligheter, er det viktig at opplæringen tilsvarer mulighetene. Dette er en av grunnene til den høye tilfredsheten blant McDonald's medarbeidere. Knapt noen norsk servicebedrift bruker så mye ressurser på opplæring og videreutdanning av sine medarbeidere. Alle medarbeidere gis muligheten til å videreutdanne seg til nye oppgaver i organisasjonen.
Avansement på karrierestigen, betyr lederansvar for andre medarbeidere. McDonald's utdanningstilbud forbereder medarbeiderne på de utfordringene som følger med økt ansvar, og gir dem verktøy til å takle disse. Slik kunnskap er nyttig, uansett om man blir i McDonald's, eller velger å fortsette karrieren et annet sted.

Videreutdanningen består av praktiske og teoretiske oppgaver, kurs og eksamener. På hovedkontoret i Oslo er det et eget, moderne opplæringssenter. Ved å følge kursprogrammene, kvalifiserer man seg for neste trinn på karrierestigen. Det er også samarbeid over landegrensene om kursing og videreutdanning; faktisk har McDonald's et eget universitet i USA for restaurantsjefer og andre ledere. Vi følger restaurantbransjens retningslinjer, og betaler lønn tilsvarende tariff i denne bransjen. For øvrig følger vi norsk arbeidsmiljølov.

God innsats gir raske muligheter
Jobber du i McDonald's er karrieremulighetene store. Det er du som setter grensene for hvor du vil sikte, og hvor langt du vil nå. Mulighetene er mange, og med god innsats er det også raske muligheter. Derfor er vi opptatt av å finne de rette menneskene til å bli en del av laget vårt. Vi vil ha deg som ønsker å være med på å forme McDonald's fremtid i Norge, samtidig som du skaper din egen! Flere av våre toppledere har selv startet sine karrierer ute i restaurantene.

Lederansvar - bra for CV-en!

Medarbeidere med god innsats og ferdigheter, får raskt lederansvar. Mange får allerede i starten av 20-årene ansvaret for å drive restauranter med 30-50 ansatte, og omsetning på opptil 30 millioner kroner. I selve restauranten har karrierestigen fem trinn - fra restaurantmedarbeider til restaurantsjef. I tillegg er det flere som går videre fra å være restaurantsjefer, til å eie og drive sine egne restauranter som franchisetakere. Andre har fortsatt karrieren på McDonald's hovedkontor i Norge. Dette lederansvaret er bra for CV-en, uansett hvor man velger å fortsette karrieren.

Verdier og visjon som arbeidsgiver.
McDonald's har uttalte kjerneverdier, og en visjon, for rollen som arbeidsgiver:

Respekt og anerkjennelse.

Vi anerkjenner og verdsetter hver enkelt medarbeider. Vi respekterer hverandre og har en god omgangstone. Vi ønsker å styrke det interne samholdet og oppmuntrer derfor til felles sosiale aktiviteter.

Lederskap og verdier.
Vi legger vekt på en åpen og ærlig kommunikasjon, hvor vi lytter til, og respekterer, den enkeltes mening. Vi verdsetter mangfold. Hvert år måler vi medarbeidertilfredsheten. Vi er interessert i medarbeidernes holdninger, ris og ros - kun ved å snakke sammen kan vi skape den beste arbeidsplassen.

"Vi skal alltid gjøre det rette"
"Grunnlaget for hele vår virksomhet er at vi er etiske, ærlige og pålitelige. Det tar tid å bygge opp et renommé. Vi er ikke promotører. Vi er forretningsfolk med et solid, varig, konstruktivt etisk program som kommer til å holde seg aktuelt i mange år fremover ? kanskje enda mer enn det er i dag."
- Ray Kroc, 1958 (grunnlegger av McDonald's)

Betingelser
For medarbeidere i alderen 18 -20 år er startlønnen 126,98, men allerede etter 4 mnd. går den opp til kr. 156,03 per time + tillegg for blant annet kvelds- og helgearbeid. Medarbeidere over 20 år har en begynnerlønn på kr. 156,03 per time + tillegg. For medarbeidere under 18 år varierer lønnen fra kr. 101,98- 111,98 per time (avhengig av alder) + tillegg.

Fleksibel arbeidstid er en av mange fordeler hos McDonald's. Vi klarer som regel å tilpasse arbeidstidene etter dine behov. Det er viktig for oss at du finner balansen mellom skole, arbeid, familie og fritidsaktiviteter.