Facebook

Hvis du er dyktig og står på, kan du skaffe deg en solid og komplett lederutdanning gjennom McDonald's - samtidig som du er i jobb og får full lønn. En stor andel av McDonald's restaurantsjefer, franchisetakere og ledere i selskapet, startet sin karriere som restaurantmedarbeidere - som crew i kassen, på kjøkkenet, eller ute i restauranten.I McDonald's i Norge er vi stolte av å ha arbeidstakere fra mer enn 70 nasjoner, og god likestilling på alle nivåer fra medarbeidere til øverste ledelse. Vi jobber aktivt for å gi alle like muligheter, og det er din evne til å yte god service, være en lagspiller, vise initiativ og ta ansvar, som er viktige egenskaper for å stige i gradene.

McDonald's har en av bransjens beste ordninger for intern videreutdanning, med praktiske og teoretiske oppgaver, kurs og eksamener. Ved hovedkontoret i Oslo har vi et moderne opplæringssenter. Her kan du følge kurs som kvalifiserer deg for neste trinn i karrierestigen.

Karrierestigen vår har fem nivåer

  • Restaurantmedarbeider (crew)
  • Assisterende skiftleder
  • Skiftleder
  • Assisterende restaurantsjef
  • Restaurantsjef

Uansett om du velger å satse på en karriere i McDonald's eller ikke: Det du lærer om kundebehandling, samarbeid, service og ansvar som medarbeider hos oss, vil du ha nytte av gjennom hele yrkeslivet