Facebook

Nordens første Flagship Farm

Minne gård

I McDonald's er vi opptatt av kvalitet. Ett av tiltakene som skal bidra til å heve standarden ytterligere er såkalte Flagship Farms. Dette er gårder som drives av innovative og fremgangsrike bønder i vår leverandørkjede, og skal tjene som gode eksempler for andre produsenter gjennom å dele sine erfaringer med andre bønder. Gårdene vil bidra til å sikre og øke matkvaliteten og -sikkerheten. Vi har i år etablert en slik gård i Norge, Minne gård, og jobber nå med å etablere enda flere i Norge.

Flagship Farms-konseptet er utviklet av McDonald's i samarbeid med Food Animal Intiative. Hovedmålet med dette prosjektet er å oppmuntre til dialog mellom bønder, vise fordelene med bærekraftige produksjonsmåter og øke graden av dem i landbruket. Bøndene som er en del av dette prosjektet regnes som beste praksis innenfor disse områdene.

Ønsker du å vite mer om våre Flagship Farms? Gå inn på flagshipfarms.eu.