Facebook

McDonald's søker nye lokasjoner i Norge


McDonald's søker alltid nye lokasjoner for nye restauranger eller for eventuelle omlokaliseringer.

McDonald's hovedfokus for nyetableringer er regionenen rundt byer og de store trafikkårene men selvfølgelig også andre gode beliggenheter der det finnes en bra kombination av bebyggelse, arbeid, trafikk og handel.

Hvor søker vi lokasjoner?
·         Store trafikkårer
·         Regionale kjøpesenter og handelsplasser

Hvordan vill vi etablere?
·         McDonald's vill gjerne kjøpe tomter eller festeavtaler
·         Fristående byggninger med mulighet for Drive Thru
·         Optimal størrelse på tomt 2000-4000 kvm
·         Optimal størrelse på lokale 300-500 kvm
·         I kjøpesenter og liknende steder leier vi lokale

Eier du  eller utvikler du ett området som egner seg for McDonald's?
Nøl ikke med å kontakte oss i  McDonald's Utviklingssavdeling.

Liv Siri Hattrem Silseth
Real Estate Manager
+47 918 35 810
liv.siri.silseth@no.mcd.com